1/MM/2020-ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. Krasińskiego 14K/12 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. Krasińskiego 14K/12 w Katowicach
Termin realizacji: 21.08.2020 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.07.2020 r. do godz. 10.00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferty należy składać TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/MM/2020, w treści podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US