1/MM/2021 – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

 Termin składania ofert: 24.02.2021r.

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021r.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/2021/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – zakres konserwacji
  3. Załącznik nr 2 – formularz cenowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US