1/MM/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 3/3 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 3/3 w Katowicach.

Termin realizacji: 30.06.2021r

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2021r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/MM/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar robót
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US