1/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont instalacji gazowej polegający na wymianie skrzynki zaworu głównego gazu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kubiny 9 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na : Remont instalacji gazowej polegający na wymianie skrzynki zaworu głównego gazu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kubiny 9 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

Termin realizacji: 22.06.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 1/NS/2018.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US