1/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Budowę instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19.

Termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:00

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna na budowie – Inspektor w wykazie poniżej). Po wykonaniu prac należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Paweł Kozubowski (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 749 lub 694 865 926
Wacław Klucznik (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 725 lub 501 173 274

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”.
Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/PK/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Załącznik nr 1. 
  3. Załącznik graficzny.
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US