1/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż wiat śmietnikowych w rejonie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 40; Krasińskiego 14; Saint Etienne 9-9a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:  dostawę i montaż wiat śmietnikowych na odpady wielkogabarytowe w rejonie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy  ul. Sławka 40; Krasińskiego 14;  Saint Etienne 9-9a w Katowicach.

Termin realizacji: 31.03.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2021 do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/PŁ/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US