2/2022/DK zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na dachu budynku przy ul. Sławka 34-b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na dachu budynku przy ul. Sławka 34-b w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 14.10.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 12.09.2022 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 2. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/2022/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US
  5. Oświadczenie sankcyjne