2/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/6 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 81/6 w Katowicach.

Termin realizacji: 01.10.2022 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10:00

UWAGA ! Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ Formularz ofertowy” – załącznik nr 2.
Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/2022/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne