2/2024/BM Zapytanie ofertowe – wykonanie prac związanych remontem instalacji domofonowej w budynku przy ul Sławka 28 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac związanych remontem instalacji domofonowej w budynku przy ul Sławka 28 w Katowicach
Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.03.2024 r. do godz. 10:00.

Termin realizacji: od dnia 05.04.2024 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/2024/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne