20/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS  Sp. z o. o.

Termin realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik. 

Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 20/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – spis budynków 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US