20/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – montaż szlabanu wraz z systemem automatycznego otwierania na sygnał służb ratunkowych oraz modułem otwierania z pomocą GSM na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dębowa 26-26b-Sportowa 27-27d w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na montaż szlabanu wraz z systemem automatycznego otwierania na sygnał służb ratunkowych oraz modułem otwierania z pomocą GSM na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dębowa  26-26b-Sportowa 27-27d w Katowicach.

Termin realizacji: 28.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 20/PŁ/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US