22/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 22/NS/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie ZUS