2/2019/RM zapytanie ofertowe ponowione – REMONT FURTEK WEJŚCIOWYCH NA POSESJĘ BUDYNKU – MONTAŻ ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : remont furtek wejściowych na posesję budynku – montaż zwór elektromagnetycznych przy       ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 30.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.04.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 2/2019/RM.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US