23/NS/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 24b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 24b w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 29.11.2021 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 16.11.2021 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 23/NS/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS