23/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 26b/9 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ponownie zaprasza do składania ofert na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 26b/9 w Katowicach.
Termin realizacji: 05.08.2019 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.07.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 23/NS/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US