23/NS/2019 zapytanie ofertowe – wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 26b/9 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 26b/9 w Katowicach.
Termin realizacji: 05.08.2019 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 23/NS/2019.
Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US