24/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia terenów zielonych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b; 34-34b w

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia (zraszacze) terenów zielonych (dwie skarpy) na powierzchni łącznej 780 m2 zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b; 34-34b w Katowicach.

Termin realizacji: 30.08.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 24/NS/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US