25/PŁ/2019 – Wykonanie prac remontowych polegających na odmalowaniu znaków poziomych miejsc postojowych na osiedlach w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na:

  • odmalowaniu numerów 95 szt. miejsc postojowych wraz ze znakami poziomymi P-18 “stanowisko postojowe” przy budynkach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 93 abc, 1-go Maja 95,97, Bohaterów Monte Cassino 2-2i, Marcinkowskiego 2a-b – 6a-b w Katowicach,
  • odmalowaniu 4 szt. miejsc dla osób niepełnosprawnych (miejsca o wymiarach 2,30 x 5,0 m) oraz 2 szt. miejsc dla osób niepełnosprawnych (miejsca o wymiarach 3,60 x 5,0m) w garażu podziemnym przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach,
  • usunięciu lub zamalowaniu starych, częściowo wytartych znaków poziomych (m.in. niebieska farba, symbole osoby niepełnosprawnej itp.) na 6 szt. miejsc odmalowanych na niebiesko o wymiarach 3,60 x 5,0 m wraz z odtworzeniem pierwotnej numeracji na tych miejscach w garażach podziemnych przy ul. Sławka 30,30a,30b, Sławka 34,34a,34b, Sławka 40,40a,40b w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 23.09.2019 r. do godziny godz.10:00

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę zamówienia 25/PŁ/2019, oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US