2/DI/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szerokiej w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/2, 152/1, 143/1 i 144/5 (trzy ostatnie działki w trakcie podziału) oraz działkach drogowych nr 153, 163/2  przy ul. Szerokiej w Katowicach.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia: 18.03.2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 2/DI/2019.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie ZUS,US.
  4. Projekt umowy.
  5. Wykaz wykonanych usług.
  6. Wykaz osób uczestniczących w realizacji.
  7. Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiany do zapytanie ofertowego

Zestawienie ofert