2/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego 14B/2 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Krasińskiego 14B/2 w Katowicach.

Termin realizacji: 30.09.2020 r.

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/MM/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US