2/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji dostawcy energii, dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Zaprojektowanie, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji dostawcy energii, dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin realizacji: do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 13.11.2020r. do godz. 10:00

Uwaga! Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu. 

Dodatkowe informacje: Paweł Kozubowski (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 749 lub 694 865 926

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/PK/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Załącznik nr 1 – Rzut dachu, przekrój A-A, B-B, C-C, elewacja południowa
  3. Załącznik nr 2 – specyfikacja materiałów i koniecznych prac
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US