3/2022/DK zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin realizacji: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Termin składania ofert: do dnia 02.11.2022 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 3. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2022/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS,US
  5. Oświadczenie sankcyjne