3/2020/BM zapytanie ofertowe – Remont klapy dymowej oraz remont daszku nad wejściem do klatki schodowej

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Remont klapy dymowej – wymiana uszkodzonego pokrycia klapy dymowej z poliwęglanu budynku Krasińskiego 14H w Katowicach. Zakres niezbędnych do wykonanie prac remontowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiących załącznik nr 1 + zdjęcie/.
  2. Remont daszku nad wejściem do klatki schodowej budynku przy ul. 1-go Maja 95 w Katowicach – wymiana uszkodzonego poliwęglanu wielokomorowego – zgodnie z przedmiarem robót stanowiących załącznik nr 1 + zdjęcie/.

Termin realizacji: 30.07.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.06.2020 r. do godz. 10:00 w tytule podając nr zamówienia 03/2020/BM.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 03/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Zdjęcie daszku
  4. Zdjęcie kalpy
  5. Formularz ofertowy
  6. Oświadczenie ZUS,US