3/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż naściennych składanych uchwytów rowerowych w garażach podziemnych przy ul. Skowrońskiego 3, 3a, Skowrońskiego 2, 2a, 4-Równoległa 7, 8, Krasińskiego 14-K, Boh. Monte Cassino 2-2I w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż naściennych składanych uchwytów rowerowych w garażach podziemnych przy ul. Skowrońskiego 3, 3a, Skowrońskiego 2, 2a, 4 / Równoległa 7, 8, Krasińskiego 14-K, Boh. Monte Cassino 2-2I w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.03.2020 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 04.03.2020 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 3/2020/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US