32/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie nasadzeń na terenie Osiedla Różanego oraz na skarpach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie nasadzeń na terenie Osiedla Różanego oraz na skarpach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach.
Zakres niezbędnych prac do wykonania zgodnie z poniższym opisem:
– nasadzenie,
– ziemię odpowiednio zaprawioną pod nasadzenia,
– paliki/ kołki podtrzymujące drzewa,
– korowanie (dot. drzew),
– zabezpieczenie drzew przed zwierzętami (osłony przed psami),
– pierwsze podlewanie.
Należy nasadzić drzewa o obwodzie pni min. 7-10 cm mierzonych na wysokości 100 cm, z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową i wykształconą koroną. W ofercie cenowej należy określić dokładny obwód pni. Dokładna lokalizacja nasadzeń do ustalenia z Zamawiającym.
Termin realizacji: 10.12.2019 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 32/NS/2019.
Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej wymagane jest dokonanie wizji lokalnej. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US