3/DI/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wbudowanymi i lokalem użytkowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Krasińskiego w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wbudowanymi i lokalem użytkowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 67/3,67/4,66 i na części działek 55/7 i 62/4 ( w trakcie podziału) przy ul. Krasińskiego w Katowicach.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia: 18.03.2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 3/DI/2019.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie ZUS, US.
  4. Projekt umowy.
  5. Wykaz wykonanych usług.
  6. Wykaz osób uczestniczących w realizacji.
  7. Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiany do zapytania ofertowego

Zestawienie ofert