3/MM/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o.

Termin składania ofert: 23.09.2019 r. godz.10:00

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę zamówienia 3/MM/2019, oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 – zakres rzeczowy
  4. Oświadczenie ZUS,US

Wyjaśnienia nr 1