3/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH LOKALU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO („BURSA STUDENCKA”) PRZY UL. TEATRALNEJ 17B W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu zamieszkania zbiorowego („bursa studencka”) przy ul. Teatralnej 17B w Katowicach.

Termin realizacji do 12.10.2020r.

Termin składania ofert: 28.09.2020r. godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/MM/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Załącznik nr 2 – rzut 
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US