3/MM/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2a/7 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2a/7 w Katowicach. 

Termin składania ofert: 19.10.2021 r. do godz. 10.00

Termin realizacji: do dnia 22.11.2021r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/MM/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar robót
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS. US