3/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych schodów terenowych zlokalizowanych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:  wykonanie prac remontowych schodów terenowych zlokalizowanych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.04.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.03.2021r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/NS/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US