3/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych kominów wentylacyjnych poszczególnych budynków mieszkalnych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych kominów wentylacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Marcinkowskiego 2a,2b,2c; Marcinkowskiego 4a,4b,4c; Marcinkowskiego 6a,6b,6c; Sławka 28,30b,34b,40b; Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8; Dębowa 24-26b; Sportowa 27-27d; Bohaterów Monte Cassino 2 w Katowicach.

Termin realizacji: 28.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 3/PŁ/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US