4/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych świetlików dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Saint Etienne 5-5a, 6-6a, 7-7a w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia świetlika dachowego z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej wraz z uzupełnieniem i uszczelnieniem obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Saint Etienne 5-5a , Saint Etienne 6-6a w Katowicach oraz, wymianą szyby Saint. Etienne 7-7a w Katowicach.
Zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym: załącznik nr 1 Saint Etienne 5-5a, załącznik nr 2 Saint Etienne 6-6a, załącznik nr 3 Saint. Etienne 7-7a

Oferty należy składać w terminie do dnia: 08.04.2022 r. do godz. 10:00.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 04/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US