4/2024/BM zapytanie ofertowe – wymiana istniejących urządzeń na placu zabaw przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: prace związane z wymianą istniejących urządzeń na placu zabaw zlokalizowanych na nieruchomości przy budynku ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 24.05.2024 r.

Termin składania ofert: w dniu 29.03.2024 r. biuro Spółki przy ul. Krasińskiego 14 będzie nieczynne – w związku z tym termin składania ofert zostaje przedłużony do 02.04.2024 r. do 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ofertowym. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/2024/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe+ załącznik nr 1.
  2. Załącznik nr 2 – mapa sytuacyjna
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne