4/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWY I KONSERWACJE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, PRZECIWDYMOWYCH, DETEKCJI TLENKU WĘGLA I LPG ZABUDOWANYCH W ZA.SOBACH MIESZKANIOWYCH KTBS

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin realizacji: od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 26.11.2021 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/MM/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Zakres konserwacji.
  3. Załącznik nr 1 – formularz cenowy.
  4. Formularz_ofertowy
  5. Oswiadczenie ZUS