4/2018/PŁ Zapytanie ofertowe – wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp.  z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin realizacji:

  • w okresie wiosennym w dniu 16 kwietnia 2018r., usunięcie trucizny w dniu 7 maja 2018r. (deratyzacja wiosenna),
  • w okresie jesiennym w dniu 17 września 2018r., usunięcie trucizny w dniu 8 października 2018r. (deratyzacja jesienna).

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 13.04.2018 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 4/2018/PŁ.

Uwaga!
Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US