4/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/8 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pod Kasztanami 77/8 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: do dnia 15.09.2020r

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2020r. do godz. 10:00

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 3.
Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/2020/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar robót 
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US