4/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Saint Etienne 1 (parking dwupoziomowy), 2, 2a, 3, 3a, 4,4a ,5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a, Złota 17a, Kominka 1, 3, Kubiny 9, Warmińska 10, 12, Obroki 43, Szeroka 21, 23, 25, Boh. M. Cassino 2÷ 2i w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) przy ul. Saint Etienne 1 (parking dwupoziomowy), 2, 2a, 3, 3a, 4,4a ,5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a, Złota 17a, Kominka 1, 3, Kubiny 9, Warmińska 10, 12, Obroki 43, Szeroka 21, 23, 25, Boh. M. Cassino 2÷ 2i w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.09.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 25.06.2021r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia 25.06.2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: oferty@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US