4/DI/2018 zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż urządzeń wraz z elementami małej architektury oraz nawierzchni bezpiecznej wylewanej z granulatu gumowego na przygotowanym podłożu na placu zabaw przy budowanym pawilonie administracyjnym na osiedlu Różanym zlokalizowanym przy ul. Sławka w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:Dostawę i montaż urządzeń wraz z elementami małej architektury oraz nawierzchni bezpiecznej wylewanej z granulatu gumowego ( ok. 68 m2 ) na przygotowanym podłożu na placu zabaw przy budowanym pawilonie administracyjnym na osiedlu mieszkaniowym „Różanym” zlokalizowanym przy ul. Sławka w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 31.07.2018 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 4/DI/2018.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wykaz wykonanych usług.
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Rzut placu zabaw z rozmieszczeniem urządzeń i elementów małej architektury.