4/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14B/5 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Krasińskiego 14b/5 w Katowicach. 

Termin realizacji: 31.12.2020r.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  30.11.2020 r. do godz. 10:00.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/MM/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US