4/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.04.2021r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/PŁ/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1 – skarpa 
  3. Załącznik nr 2 – mapka 
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS_US