5/2022/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Szeroka 21, 23, 25 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 36 kWp przy ul. Szeroka 21, 23, 25 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 03.03.2023r.
Termin składania ofert: do dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz oferty”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 5/2022/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania ofertowego.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne