5/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w zakresie konserwacji antykorozyjnej powłok malarskich bram boksów śmietnikowych wraz z naprawą systemu przesuwnego bram usytuowanych na terenie nieruchomości przy ulicy Marcinkowskiego 2 a-c, Marcinkowskiego 4 a-c , Marcinkowskiego 6 a-c w Katowicach.

Zamawiający Katowickie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w zakresie konserwacji antykorozyjnej powłok malarskich bram boksów śmietnikowych wraz z naprawą systemu przesuwnego bram usytuowanych na terenie nieruchomości przy ulicy Marcinkowskiego 2 a-c, Marcinkowskiego 4 a-c , Marcinkowskiego 6 a-c w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.03.2023 r. do godz. 10:00. 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 05/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne