5/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14E/2W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Krasińskiego 14e/2 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 28.01.2022 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 5/MM/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiary
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US