5/MM/2022 zapytanie ofertowe – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.11.2022 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,Formularz ofertowy”+  ,,Formularz cenowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 5/MM/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Zakres konserwacji.
  3. Formularz ofertowy
  4. Formularz cenowy
  5. Oświadczenie ZUS, US
  6. Oświadczenie sankcyjne