5/2018/DK zapytanie ofertowe – wykonanie systemowych niskich barier trawnikowych ocynkowanych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie systemowych niskich barier trawnikowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 o łącznej długości 134,5 m i maksymalnej wysokości ponad ziemią 500 mm z montażem słupków w fundamencie wraz z robotami towarzyszącymi na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 14.12.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 09.11.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 5/2018/DK.

Uwaga! Wymiar podany w ofercie jest tylko poglądowy i może się nieznacznie różnić od długości rzeczywistej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

 Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załączniki do zapytania ofertowego.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US