6/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 55/7 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 55/7 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 09.07.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 18.06.2021r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia 18.06.2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: oferty@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 6/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US