5/MM/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWY I KONSERWACJE BRAM WJAZDOWYCH, BRAM PRZESUWNYCH, BRAM ROZWIERALNYCH I SZLABANÓW W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O. W KATOWICACH

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: naprawy i konserwacje bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych  i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 października 2018 roku do 30 września 2021 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14, w zamkniętej opisanej kopercie. Na kopercie należy wpisać nr zamówienia: 5/MM/2018, oraz dane firmy składającej ofertę.

Termin składania ofert: 24.09.2018 r., do godz. 10:00

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Formularz cenowy
  5. Zakres konserwacji