5/MM/2020 – Zapytanie ofertowe – remont lokalu przy ul. Skowrońskiego 3a/2 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont lokalu  przy ul. Skowrońskiego 3a/2 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.01.2021r. godz. 10:00

Termin realizacji do 31.01.2021r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik.

Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 5/MM/2020 , a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik  – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US