5/PŁ/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.
Termin realizacji zamówienia:
• w okresie wiosennym w dniu 20 kwietnia 2020 r., usunięcie trucizny w dniu 11.05.2020 r.
• w okresie jesiennym w dniu 14 września 2020 r., usunięcie trucizny w dniu 05.10.2020 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 09.04.2020 r. do godz. 12:00
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 05/PŁ/2020, a treść nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US