6/2023/DK – zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o

Termin realizacji: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

Termin składania ofert: do dnia 22.11.2023 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 6/2023/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne